Wednesday, October 3, 2012

Get ready to sing!


Saturday Gala with a song!

For the Nordics!

SÅ LUNKAR VI
Fredmans Sång nr. 21

Så lunkar vi så småningom
från Backibuller och tumult,
när döden ropar: Granne kom,
ditt timglas är nu fyllt!
Du, gubbe fäll din krycka ner -
och du, du yngling, lyd min lag,
den skönsta nymf, som åt dig ler,
inunder armen tar!

Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Same song for the rest to sing along!

SO LOON CAR FEE
So loon car fee sews moaning “Om”
front back key bull her oak two malt,
near turd hen rhubarb: Granny come,
deed Tim Gloss air new volt!
Dew, goo bud fail Dean creek car near-
oak dew, do inkling, lead mean log,
den sure stone imp, some oat day lair,
in noon dare arm hen tar!

Tick her do hot cry van air fur you,
Nobel end sew dog day dough end soup,
dog day send ditto end, ditto toe, ditto tray,
so turd you nerd away! 

No comments:

Post a Comment